در صورت داشتن هر گونه شکایت، انتقاد و یا پیشنهاد از نحوه عملکرد جاپارکز می توانید از روش هایی که در قسمت تماس با ما موجود می باشد اقدام نمایید. چاپارکز صمیمانه در انتظار نظرات و پیشنهادات کاربران خود می باشد.